LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG ABMS

QUẢN LÝ QUI TRÌNH HIỆU QUẢ

 • Thiết lập các bước thực hiện công việc, qui trình duyệt, báo cáo
 • Thiết lập các bước thực hiện công việc, qui trình duyệt, báo cáo
 • Thiết lập các bước thực hiện công việc, qui trình duyệt, báo cáo

TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG

quản lý doanh nghiệp hiệu quả

QUẢN LÍ LỊCH LÀM VIỆC

 • Theo dõi nhắc nhở lịch làm việc
 • Theo dõi nhắc nhở lịch làm việc
 • Theo dõi nhắc nhở lịch làm việc
quản lý doanh nghiệp hiệu quả

QUẢN LÍ LỊCH LÀM VIỆC

 • Theo dõi nhắc nhở lịch làm việc
 • Theo dõi nhắc nhở lịch làm việc
 • Theo dõi nhắc nhở lịch làm việc
quản lý doanh nghiệp hiệu quả

QUẢN LÍ LỊCH LÀM VIỆC

 • Theo dõi nhắc nhở lịch làm việc
 • Theo dõi nhắc nhở lịch làm việc
 • Theo dõi nhắc nhở lịch làm việc
quản lý doanh nghiệp hiệu quả

QUẢN LÍ LỊCH LÀM VIỆC

 • Theo dõi nhắc nhở lịch làm việc
 • Theo dõi nhắc nhở lịch làm việc
 • Theo dõi nhắc nhở lịch làm việc

QUẢN LÍ LỊCH LÀM VIỆC

 • Theo dõi nhắc nhở lịch làm việc
 • Theo dõi nhắc nhở lịch làm việc
 • Theo dõi nhắc nhở lịch làm việc

HỆ THỐNG TÙY BIẾN TỐI ƯU THEO CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH

CÁC DOANH NGHIỆP CỬA HÀNG BÁN LẺ

CÁC DOANH NGHIỆP CỬA HÀNG BÁN LẺ

CÁC DOANH NGHIỆP CỬA HÀNG BÁN LẺ

CÁC DOANH NGHIỆP CỬA HÀNG BÁN LẺ

CÁC DOANH NGHIỆP CỬA HÀNG BÁN LẺ

CÁC DOANH NGHIỆP CỬA HÀNG BÁN LẺ

CÁC DOANH NGHIỆP CỬA HÀNG BÁN LẺ

CÁC DOANH NGHIỆP CỬA HÀNG BÁN LẺ

CÁC DOANH NGHIỆP CỬA HÀNG BÁN LẺ

KHÁCH HÀNG ĐÃ SỬ DỤNG

PHẦN MỀM HỮU DỤNG CHO MỌI DOANH NGHIỆP

250+

QUI TRÌNH ĐÃ TRIỂN KHAI

130+

MODUL ĐÃ THIẾT LẬP

9+

NĂM KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP

1200+

TICKET ĐẪ XỬ LÝ

CÔNG TY ĐA QUỐC GIA HAFELE- SỐ 1 VỀ ĐỒ BẾP TỪ ĐỨC

Với hệ thống kho & chuỗi bán lẻ trên toàn quốc, cùng lúc sử dụng nhiều giải pháp kinh doanh...

(CÔNG TY TÀI CHÍNH) FE CREDIT - DẪN DẦU THỊ TRƯỜNG VAY TIÊU DÙNG

(CÔNG TY TÀI CHÍNH) FE CREDIT - DẪN DẦU THỊ TRƯỜNG VAY TIÊU DÙNG

(CÔNG TY TÀI CHÍNH) FE CREDIT - DẪN DẦU THỊ TRƯỜNG VAY TIÊU DÙNG

(CÔNG TY TÀI CHÍNH) FE CREDIT - DẪN DẦU THỊ TRƯỜNG VAY TIÊU DÙNG

DỰ ÁN NỔI BẬT

ĐẦU