Tự động hóa quản lý kho bãi
Tại sao nên sử dụng phần mềm tự động hóa doanh nghiệp trong quản lý kho bãi? Thực tế hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa quen với việc áp dụng công nghệ cao vào chu trình hoạt động sản xuất kinh doanh bởi họ đã quá quen với những phương thức quản lý cũ

10 yếu tố cơ bản của Marketing automation

Có rất nhiều lợi ích từ Marketing automation mà các doanh nghiệp chưa đánh giá được hết và hầu như nhầm nó với tự động hóa email marketing. Cũng bởi sự hiểu lầm này đã dẫn đến việc email marketing không có hiệu quả và không mang lại khách hàng cho doanh nghiệp. Vậy thực
ĐẦU